1.slučaj
Očitanje između 0° i 90°

Zadani
stupanj
Očitani
stupanj
Rezultat
Korigirani
rezultat
( °)
( °)
( °)
( °)

Ako je rezultat negativan tada izračunajte korigirani rezultat
2.slučaj
Očitanje između 90° i 180°

Zadani
stupanj
Očitani
stupanj
Rezultat
Korigirani
rezultat
( °)
( °)
( °)
( °)

Ako je rezultat veći od 180° tada izračunajte korigirani rezultat
NAPOMENA:
Vrijednosti pisati s točkom (npr. 3.75)
a ne sa zarezom (npr. 3,75)
Objašnjenje izračuna:

Pomoću ove formule možemo izračunati
korigirani stupanj kontaktne leće
ako na biomikroskopu vidimo da se
leća zakrenula

Važno:
Očitanje na biomikroskopu odnosi
se na kontaktne leće koje imaju
oznake na 0° i 180°, a
to su većinom RGP leće.

HOME

www.000webhost.com