Adicija za
čitanje
Udaljenost
za "kompjuter"
Rezultat
add
cm
add za kompNAPOMENA:
Vrijednosti pisati s točkom (npr. 40.00 cm)
a ne sa zarezom (npr. 40,00 cm)
Objašnjenje izračuna:

Pomoću ove formule možemo izračunati
jakost leće za rad na računalu
na osnovi adicije za blizinu.

HOME

www.000webhost.com